L
o
a
d
i
n
g
.
.
.

Dự án

Các dự án nói lên nội lực bên trong của chúng tôi.

Là thành quả của cả quá trình lao động TÂM – TRÍ – LỰC không ngừng nghỉ của mỗi thành viên David Việt và khách hàng.

Cùng nhau nghiên cứu, chia sẻ, đúc kết và đi đến thống nhất, chúng tôi và khách hàng luôn tìm được tiếng nói chung và cảm thấy phấn khích, tự hào và tràn đầy niềm tin trong mỗi tác phẩm thiết kế.

Nhà anh Sỹ

Tháng 04 2020

Nhà chị Liễu

Tháng 04 2020

Nhà anh Long

Tháng 03 2020

Nhà A Long

Tháng 03 2020

Poplar trees Coffee

Tháng 08 2019

Nhà chị Hằng

Tháng 08 2019

Nhà anh Xứng

Tháng 06 2019

Căn hộ anh Phú

Tháng 05 2019

Căn hộ Quận 8

Tháng 05 2019

Nhà anh Bình

Tháng 05 2019

Nhà cô Hiền

Tháng 05 2019

Nhà chị Tiên

Tháng 04 2019